УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, виконання робіт або виготовлення продукції інтернет-сервісом brandcard.ua (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.
Для особи, яка надає свій дизайн для замовлення продукції або послуг (далі – Покупець або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.
Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.
Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Керуючою компанією Сервісу є ТОВ "БРЕНДКАРД" (далі - Керуюча компанія), зареєстроване як юридична особа за законодавством України.
Керуюча компанія здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку продажу товарів та послуг особисто або третіми особами.
Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу підтверджує, що:
-  він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;
-  його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб'юторів чи інших користувачів і т.п.;
-  за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
-  контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;
- при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;
-  платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.
Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.
1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ
1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні послуги із забезпечення друку поліграфічної продукції та інших поліграфічних послуг.
Безпосереднім Виконавцем замовлення може бути, у тому числі, фізична особа підприємець або юридична особа, що уклали із Керуючою компанією відповідну угоду.
Керуюча компанія не здійснює управління, контролю або іншого впливу на діяльність Виконавця, а відтак безпосередньо не несе відповідальність за якість виконання ним замовлення. В той же час, Керуюча компанія ставить до Виконавця жорсткі вимоги, які мають забезпечити максимально високий рівень якості поліграфічної продукції та стандартів в наданні послуг з боку Виконавця.
Замовлення, яке створює Покупець, містить в собі усі істотні умови договору замовлення на створення поліграфічної продукції, виконання робіт, надання послуг. Створюючи таке замовлення та/або сплачуючи грошові кошти, Покупець робить публічну (відкриту для невизначеного кола осіб) пропозицію до укладання відповідного договору на виконання замовлення. Будь-який Виконавець має право прийняти таку пропозицію та виконати замовлення, у зв’язку з чим набуває права на оплату.
1.2. Кожний готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).
1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявному очікуванню, Покупцям наполегливо рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу.
1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг найвищої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.
1.5. Відповідальність за вміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в магазині, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично надрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця. Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.
1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному наданню послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур'єрською службою час доставки, неотримання Покупцем замовлення на пошті у встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право вимагати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).
1.7. Покупець гарантує, що авторські права на всі зображення та інші об’єкти авторського права, надані Покупцем в процесі замовлення послуг або продукції, належать Покупцю або використовуються ним на відповідній правовій підставі.
Покупець гарантує, що йому належить право власності або інше відповідне право на знаки для товарів та послуг (торговельна марка), що використані ним при замовленні послуг або продукції.
Покупець несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що належать Сервісу або третім особам.
Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності перед третіми особами за наслідки, що спричинені ним діями або бездіяльністю Покупця із використанням Сервісу.
1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push - повідомлення, телефонного та факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку.
2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА
3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.
3.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.
3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:
3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;
3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;
3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;
3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс brandcard.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець діє відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс brandcard.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.
3.8. Оброблення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції, здебільшого, відбувається автоматично, без втручання з боку людини. У зв’язку з чим, на певному етапі виробництва, Сервіс не перевіряє зміст замовлення, а лише забезпечує відповідність поліграфічної продукції змісту замовлення. У разі подальшого виявлення Сервісом невідповідності замовлення Покупця Умовам використання, Сервіс має право відмовити Покупцю у наданні послуги.
3.9. Сервіс не обізнаний та не несе відповідальності за дії Покупця поліграфічної продукції з її подальшого використання.
3.10. Покупець несе повну відповідальність за відповідність замовлення положенням та вимогам, що містяться в Застереженні щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції.
3.10. Покупець зобов’язаний відшкодувати Сервісу усі збитки, що будуть йому спричинені та сплатити штраф в сумі 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, у зв’язку із пред’явленням вимог або претензій третіх осіб, у разі порушення Покупцем діючого в Україні або міжнародного законодавства, у тому числі, але не виключно, вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;
4. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.
5. КОНТАКТИ
5.1. Контактні дані Сервісу розміщені у відповідному розділі на сайті Сервісу за адресою: http://brandcard.ua/kontakty

УМОВИ
Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, виконання робіт або виготовлення продукції інтернет-сервісом brandcard.ua (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.
Для особи, яка надає свій дизайн для замовлення продукції або послуг (далі – Покупець або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.
Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.
Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Керуючою компанією Сервісу є ТОВ "БРЕНДКАРД" (далі - Керуюча компанія), зареєстроване як юридична особа за законодавством України.
Керуюча компанія здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку продажу товарів та послуг особисто або третіми особами.
Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу підтверджує, що:
-  він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;
-  його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб'юторів чи інших користувачів і т.п.;
-  за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
-  контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;
- при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;
-  платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.
Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.
1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ
1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні послуги із забезпечення друку поліграфічної продукції та інших поліграфічних послуг.
Безпосереднім Виконавцем замовлення може бути, у тому числі, фізична особа підприємець або юридична особа, що уклали із Керуючою компанією відповідну угоду.
Керуюча компанія не здійснює управління, контролю або іншого впливу на діяльність Виконавця, а відтак безпосередньо не несе відповідальність за якість виконання ним замовлення. В той же час, Керуюча компанія ставить до Виконавця жорсткі вимоги, які мають забезпечити максимально високий рівень якості поліграфічної продукції та стандартів в наданні послуг з боку Виконавця.
Замовлення, яке створює Покупець, містить в собі усі істотні умови договору замовлення на створення поліграфічної продукції, виконання робіт, надання послуг. Створюючи таке замовлення та/або сплачуючи грошові кошти, Покупець робить публічну (відкриту для невизначеного кола осіб) пропозицію до укладання відповідного договору на виконання замовлення. Будь-який Виконавець має право прийняти таку пропозицію та виконати замовлення, у зв’язку з чим набуває права на оплату.
1.2. Кожний готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).
1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявному очікуванню, Покупцям наполегливо рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу.
1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг найвищої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.
1.5. Відповідальність за вміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в магазині, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично надрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця. Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.
1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному наданню послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур'єрською службою час доставки, неотримання Покупцем замовлення на пошті у встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право вимагати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).
1.7. Покупець гарантує, що авторські права на всі зображення та інші об’єкти авторського права, надані Покупцем в процесі замовлення послуг або продукції, належать Покупцю або використовуються ним на відповідній правовій підставі.
Покупець гарантує, що йому належить право власності або інше відповідне право на знаки для товарів та послуг (торговельна марка), що використані ним при замовленні послуг або продукції.
Покупець несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що належать Сервісу або третім особам.
Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності перед третіми особами за наслідки, що спричинені ним діями або бездіяльністю Покупця із використанням Сервісу.
1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push - повідомлення, телефонного та факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку.
2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА
3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.
3.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.
3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:
3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;
3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;
3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;
3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс brandcard.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець діє відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс brandcard.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.
3.8. Оброблення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції, здебільшого, відбувається автоматично, без втручання з боку людини. У зв’язку з чим, на певному етапі виробництва, Сервіс не перевіряє зміст замовлення, а лише забезпечує відповідність поліграфічної продукції змісту замовлення. У разі подальшого виявлення Сервісом невідповідності замовлення Покупця Умовам використання, Сервіс має право відмовити Покупцю у наданні послуги.
3.9. Сервіс не обізнаний та не несе відповідальності за дії Покупця поліграфічної продукції з її подальшого використання.
3.10. Покупець несе повну відповідальність за відповідність замовлення положенням та вимогам, що містяться в Застереженні щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції.
3.10. Покупець зобов’язаний відшкодувати Сервісу усі збитки, що будуть йому спричинені та сплатити штраф в сумі 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, у зв’язку із пред’явленням вимог або претензій третіх осіб, у разі порушення Покупцем діючого в Україні або міжнародного законодавства, у тому числі, але не виключно, вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;
4. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.
5. КОНТАКТИ
5.1. Контактні дані Сервісу розміщені у відповідному розділі на сайті Сервісу за адресою: http://brandcard.ua/kontakty

По всім спірним питанням відносно даної угоди, прохання звертатися до адміністрації Сервісу.